Werking


Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, arts, ... Dit kan telefonisch, per mail of via het online contactformulier.


Intake

Tijdens een eerste gesprek brengen we de hulpvraag in kaart.

U krijgt meer informatie over de werking van onze praktijk en de eventuele terugbetalingsmogelijkheden.  Daarna  wordt er een datum voor verder onderzoek afgesproken. 


Onderzoek en adviesgesprek

Vervolgens vindt er een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarbij de resultaten en de behandelingsmogelijkheden met u worden besproken.


Therapie

Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten.

De behandelingen gaan door in de praktijk, op school of thuis.


Tarieven


Logopedie                                     

Bilan ( per 30 min)                € 33,16                         

Evolutiebilan                          € 47,27                           

Sessie van 30 min                € 28,33                            

Sessie van 60 min                € 56,89       

Extern overleg                        € 25,00 


We zijn geconventioneerde logopedisten.
Dit houdt in dat we ons houden aan de tarieven die ons worden opgelegd door het RIZIV.

Voor logopedische begeleiding is terugbetaling vaak mogelijk.Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van  de resultaten van dit verslag zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV (zie tabel) of via de aanvullende verzekering. De tegemoetkoming via de aanvullende verzekering is per mutualiteit verschillend (en bedraagt ongeveer 50%).

            

Studiecoaching 

Sessie van 30 min              € 25,00   

Sessie van 60 min             € 40,00 

 

GDPR: Privacy

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiëntOm goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving ( GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen.


Welke gegevens verzamelen we over jou?


Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger), mutualiteit, rijksregisternummer, gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …), evt. gegevens over je familieleden ( indien dit relevant is voor de logopedische behandeling), gegevens over opleiding en vorming, geluids- of beeldopname en evt. financiële gegevens.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?


De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim.

We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:


  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
  • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?


We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.


Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?


De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de praktijk:


STERC-team

Graatakker 123 bus 1

2300 Turnhout

0476/58 31 39

info@sterc.be

www.sterc.be